ANBI

Stichting Changing Lives is door de overheid aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat giften aan Changing Lives belastingaftrekbaar zijn.

Voor de ANBI status zijn o.a. de volgende gegevens van belang:

Gevoerde namenChanging Lives
Stichting Changing Lives
Changing Lives Foundation
Fiscaal nummer8506 99 320
AdresTingietersgilde 18
3994 XP Houten
DoelstellingMensen in westerse landen betrekken bij het leven van mensen in ontwikkelingslanden. Het (mede) financieren van concrete projecten met een goed doel voor mensen in ontwikkelingslanden en het verwerven van gelden voor bovenstaande doelen.
BestuurdersChanging Lives kent uitsluitend “algemeen” bestuursleden. De actuele samenstelling van ons bestuur vindt u hier
BeloningsbeleidChanging Lives werkt uitsluitend met niet bezoldigde vrijwilligers. De vrijwilligers betalen hun eigen onkosten.
Activiteitenverslag, financiële verantwoording en beleidsplanOns laatste jaarverslag geeft een actueel beeld van onze activiteiten, de besteding van de gelden, en onze plannen voor het komende jaar.