Bestuur

Het bestuur van Stichting Changing Lives is verantwoordelijk voor het beleid.

Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen die persoonlijk betrokken zijn bij het werk van Changing Lives. Tegelijkertijd vormen zij met elkaar een team van professionals die ook vanuit hun beroepsmatige kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beleid van de stichting.

De leden van het bestuur zijn
Els van der Most, kinder en jeugd psycholoog
Laurens Stam, jurist
Irina van der Hoorn, bedrijfs- en bestuurskundige

Het bestuur van Stichting Changing Lives is bereikbaar via bestuur@changinglives.nl