Wat wij doen in Nederland

Met uw donaties sponsoren wij afgebakende projecten.
Changing Lives richt zich op gezondheidszorg en hygiëne, met de nadruk op veilig drinkwater.  Dankzij onze jarenlange relaties, en omdat wij zelf regelmatig aanwezig zijn in de ontwikkelingslanden, weten we zeker dat projectgelden of materialen op de juiste plek komen. 

Uw donaties komen voor 100% in ontwikkelingslanden.
Changing Lives draait volledig met vrijwilligers. Voor de organisatiekosten in Nederland hebben we aparte sponsors.

Activiteiten in Nederland
In Nederland vindt al het achtergrondwerk van Changing Lives Foundation plaats. We bereiden onze reizen naar ontwikkelingslanden voor. En na afloop werken we ze uit. We doen aan fondsenwerving en sponsoren projectvoorstellen.

Fondsenwerving
Tijdens onze reizen in ontwikkelingslanden komen we veel kleine en grote noden tegen. Een voor westerse begrippen klein bedrag kan voor mensen in ontwikkelingslanden, een levensveranderend verschil maken. In westerse landen zijn mensen wel bereid om geld te geven voor ontwikkelingslanden, als zij zeker zouden weten dat het geld goed terecht komt.
Dankzij onze jarenlange relaties, en omdat wij zelf regelmatig aanwezig zijn in de ontwikkelingslanden, weten we zeker dat projectgelden of materialen op de juiste plek komen. 

Wij kunnen met weinig geld, veel doen.
Onze partnerorganisaties zijn geworteld in de lokale situatie en kennen de lokale markt en de lokale prijzen. Daardoor betalen wij reële prijzen, die passen bij het prijsniveau van het land.

Uw donaties komen voor 100% in ontwikkelingslanden.
Changing Lives werkt volledig met vrijwilligers. Wij betalen geen salarissen of onkostenvergoeding aan onze medewerkers. Voor de kosten van de organisatie hebben wij aparte sponsors. Daardoor kunnen wij uw donaties volledig besteden aan de projecten in ontwikkelingslanden.

Speerpunten
Onze sponsoring richt zich op projecten die de gezondheid van de allerarmsten in ontwikkelingslanden verbeteren. Vooral veilig drinkwater heeft de aandacht van Changing Lives.
lees meer over onze speerpunten

Reizen voorbereiden en uitwerken
In Nederland onderhouden wij ook de relaties met onze partnerorganisaties. We hebben regelmatig contact met sleutelpersonen. We horen waar zij behoefte aan hebben, en hoe dat kan aansluiten bij de speerpunten en mogelijkheden van Changing Lives. We plannen de reizen en onze activiteiten tijdens ons bezoek.
Aan het eind van onze bezoeken hebben we altijd een voorlopige evaluatie met de landelijke leiding van onze partnerorganisatie. Na afloop van de reis schrijven we een uitgebreid verslag met onze bevindingen. We schrijven aanbevelingen en bespreken die met de landelijke en internationale moederorganisatie. Bij een volgend bezoek kijken we hoe de aanbevelingen in de praktijk zijn gebracht.